:: ÆLDRE HUSE / BINDINGSVÆRK ::

ÅNDBAR ISOLERING TIL ÆLDRE BYGNINGER

RENOVER,  RESTAURER ELLER KONVERTER

ET ÆLDRE HUS TIL ENERGIRIGTIGT

Lad muren trække vejret 

Alt i en-løsning

Den diffusionsåbne Hempcrete er ideel isoleringsmateriale i ældre huse uden hulmur - f.eks. halvstensmure, massivt muret og bindingsværk

265 år gammel bygning for nyt liv og nutids komfort

Vores produkt er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen til isolering af bevaringsværdige og fredet bygninger.

Hampens hygroskopiske egenskab lader murværket ånde og balancere en relativ fugtighed på ca. 40% RF.  


Kalken er færdig blandet opskrift af luftkalk og hydrauliskkalk - FLA 3,5 som blandes med hampe skæver og tilsat vand.


Massen støbes op af ydervæggen med formplader/forskalning og indretter sig efter vægens facon/bagside af tegl - forsiden bliver "ret" efter formen.

Her efter skal "hempcreten" tørre - god ventilation i 2-3 uger - og kalken hærder ved luftens ild og kuldioxid (Co2)

Væggen kan herfter pudses - typisk med mørtel (hydraulisk eller læsket kalk) 

Sprøjte-støb opgave - oven over tekst
Håndstøbt opgave - til højre

HempCrete Aps udføre opgaver det meste af landet

Sprøjte-støb opgave Horne : udført af HempCrete Aps 2022

Sprøjte-støb opgave på sydfyn : udført af HempCrete Aps 2021

Tavle fyld : udvendig puds - tavle fyldt med 11cm Hempcrete